Vedno boljše =)

29/05/2011

Grafološka družinska analiza

Vloženo v: Grafologija — Vedno boljse @ 17:43

Izhodišče za grafološke analizo družinske dinamike je obstoječa družina, kar pomeni, da gre za realni primer grafološke družinske analize. Vsi družinski člani so oddali vzorec pisave ter najprej dobili osebno grafološko analizo. Kasneje so se strinjali še z analizo družinske dinamike. Osebni podatki kot so priimek ter vsa imena so izmišljena, morebitne podobnosti so zgolj naključje.

Podatki in meritve, iz katerih izhaja vsaka grafološka analiza žal niso priloženi. Za marsikoga so ti podatki kot kitajščina, ki brez osnovnega znanja grafologije ne povedo veliko. Za vsemi napisanimi ugotovitvami namreč stojijo številke oz. procentualni deleži. Analiza v tem prispevku torej vklučuje le vsebinski del, ne pa tudi tehničnega. V kolikor koga zanima tovrstno ozadje, naj odda komentar pod prispevkom.

Družinska analiza vključuje pisave štirih članov družine Novak: Luka, Katja, Eva in Ana. Luka in Katja sta poročen par, Eva in Ana sta njuni hčerki. Izhodiščni podatki za analizo so osnovne grafološke meritve ter dominantne lastnosti, ugotovljene rezultate primerjamo tudi z osebno analizo. Analiza je po želji lahko še bolj poglobljena.

- – -

Za vse štiri družinske člane velja, da so individualne osebnosti, ki izražajo določeno mero neodvisnosti in odstopanja od splošnih družbeno naučenih pravil. Zanje ni značilno golo posnemanje, ampak nekaj samosvojega, ki vsakega naredi drugačnega in posebnega.

Razmerje med življenjsko neposrednostjo in razumsko kontrolo je pri vseh večinoma uravnoteženo. Na različne načine se pri vseh kaže večji poudarek na razumski kontroli, kar pomeni, da bolj delujejo pod vplivom lastne kontrole, svoj življenjski ritem oz. tok življenja pa zavirajo z razumom in logiko. Intuicija večinoma ne pride do izraza, srednje je prisotna pri Katji.

Za vse veljajo oznake kot so pridnost, prizadevnost, hitrost, marljivost, vztrajnost. Zmorejo opraviti relativno veliko nalog, sposobni so večjega napora in večje količine dela. Tudi od drugih pričakujejo, da bodo učinkoviti in hitri. Vsi so aktivni in vztrajni (vsak na svoj način), redko si privoščijo oddih. Relaksacije in sproščenega uživanja ne vidijo kot osebno naložbo. Bolj pomemben je oprijemljiv rezultat.

Katja in Eva najlažje dosegata zastavljene cilje. Večinoma na poti ne naredita veliko ovinkov, prilagodljivi sta ravno toliko, da ju nasprotnik ne uspe vreči iz tira. Z druge strani včasih nista pripravljeni na morebitna odstopanja na zastavljeni poti, kar lahko predstavlja dodaten izziv, vsekakor pa dodaten stres. Eva zdrži veliko obremenitev, pri delu je učinkovita, optimistična in motivirana, a se težje sooča z neprestanim stresom. Katja ji je podobna, le da ima nekoliko manj motivacije, a rahlo več samoiniciativnost, je srednje učinkovita in stres nekoliko lažje prenaša. Tudi Luka ima dobro fizično energijo in vzdržljivost, vsi trije brez problema poprimejo za fizična dela in uspešno opravijo naloge. Imajo tudi več različnih interesov. Vzdržljivost in aktivnost sta za vse tri omenjene člane nekaj samoumevnega, zato težje razumejo bolj pasivne ljudi. Ana je na področju produktivnosti drugačna, saj v osnovi večinoma nima dovolj energije, da bi tako učinkovito dosegala cilje kot preostali družinski člani. Dotok energije ni stabilen, zato se pri Ani menjajo obdobja aktivnosti in nedela. Je vztrajna in odločna, a ji fizično delo ni blizu. Verjetno se izogiba fizičnim aktivnostim, možno je, da premalo pozornosti posveti svojemu telesu. Nima veliko različnih interesov. Večopravilnost pri nikomer ni zelo prisotna, lažje opravljajo eno do dve aktivnost naenkrat. Drugim večinoma ne zaupajo, da bodo delo opravili dovolj kvalitetno, še posebej, če so na posameznem področju samozavestni. Možno je, da zaradi tega sami opravijo dela drugih in da prihaja do konfliktov pri razdelitvi opravil in ocenjevanju uspešnosti. Ana ima nekoliko drugačne standarde kvalitete kot drugi, a je lahko natančna, če se ji to zdi smiselno.

Vsi so večinoma samozavestni in imajo dobro ali celo močno osebno integriteto. Eva in Ana sta na tem področju nekoliko v prednosti, Luka se čuti prikrajšanega, saj osebnostno ni tako trden. Luka in Katja se kažeta kot bolj pogumna in zadovoljna, a je to večkrat le maska, ki jo kažeta okolici, drug drugemu in sebi. Oba ne priznata (vsaj resnično ne), da se v trenutni vlogi ne počutita najboljše. Jezna sta nase in na druge(ga), ker jima ni uspelo ohraniti pravega jaza, postopoma sta pravzaprav prevzemala (nesprejemljive) osebnostne značilnosti drugega partnerja. Ana si želi biti velika in upoštevana, a nima dovolj poguma, da bi to tudi uresničila. Ne ceni se dovolj. Ko je potrebno prevzeti odgovornost, se poskuša izmakniti. Eva ve, kdo je, katere so njene prednosti in slabosti, zato je med člani najbolj zadovoljna sama s seboj, z izjemo močne agresije, ki jo obrača proti sebi. Njena navada je, da podcenjuje sebe in svoje zmožnosti, zato jih ne izrazi v polnosti. Tudi Luka je negotov in ne zmore dati vsega od sebe, saj težko izrazi svoje najboljše sposobnosti ter meni, da se z drugimi pravzaprav ne more kosati. Vsak v družini je razvil obrambno vedenje in strah zaradi česar trenutno ne zmore uresničiti svojih potencialov in sebe v večji meri.

Vsi imajo veliko željo po vpletenosti v medosebne odnose, kar nekaj energije usmerijo v okolje (ne k sebi). Vsi potrebujejo podporo drugih ljudi, saj so tako na splošno bolj uspešni in učinkoviti. Hitro znajo vzpostaviti stik. Radi so obkroženi z ljudmi, še posebej če ob njih čutijo naklonjenost in priznavanje. Ana je nekoliko drugačna od drugih članov. Čeprav si želi družbe, si raje oblikuje ozek krog prijateljev. Zna imeti manjše težave pri vstopanju v intimne odnose, saj ljudem težko zaupa. Lahko bi rekli, da se počuti nekoliko osamljeno sredi družbe. Tudi Luka na splošno manj zaupa ljudem, zato komunikacija z drugimi ni vedno učinkovita. Stike z drugimi omejuje predvsem na tiste, s katerimi se počuti sproščeno. Za Katjo je značilna nepotrpežljivost, zato želi, da je delo opravljeno pravočasno in hitro (ter po njenih merilih).

Vsi člani so močno trmasti, zelo vztrajni in izjemno kritični do napak drugih. Kombinacija pisav kaže, da imajo med seboj relativno veliko konfliktov in napetosti, saj si po eni stran želijo biti v medsebojnem stiku, a se v medosebnih odnosih težko prilagajajo, zelo redko popustijo. Vsak meni, da ima svoj prav in pri tem vztraja dolgo časa. Drug drugemu (neprestano) dokazujejo, kdo ima prav in kdo je naredil napako. Vsi so (na nek način) občutljivi, zato jim je (močno in neprestano) kritiko drugega družinskega člana težko poslušati, (kaj šele sprejeti). Drug drugemu so zrcalo, saj se vsi obnašajo enako oz. zelo podobno. Občasno znata popustiti Luka in Ana, vendar zna biti Ana tudi ljubosumna. Luka se ne postavi zase in ne upa povedati, kako se počuti. Na medsebojne odnose gledajo večinoma razumsko, prave empatije, zaupanja in pristnosti ni prisotne. Vsi ohranjajo trdnost v svojih principih in utečene vzorce, zato ni velikih sprememb. Vztrajnost je v tem primeru negativno vrednotena, saj člani družine vztrajajo v konfliktih in vzpostavljenih odnosih. Raje se vrtijo v neugodnih razmerjih kot da bi se spremenili.

Eva in Luka imata podoben način razmišljanja, le ta je raziskovalno analitičen, pomembni so jima vsi elementi, rada pridobivata nove informacije, četudi v tistem trenutku niso tako pomembne. Katja in Ana razmišljata drugače, vzroki jima niso tako pomembni, hitro selekcionirata elemente, ki za njiju niso pomembni ali interesantni. Glede na različen način razmišljanja lahko pričakujemo določena nesoglasja, podporo in ne/razumevanje med tema dvema skupinama družinskih članov. Na osnovi pisav lahko trdimo, da Luka in Eva ter Katja in Ana večkrat držijo skupaj (v omenjenih parih) ter se bolj razumejo in lažje podpirajo.

Čeprav se vsi opirajo svojih stališč in predstav, njihov pogled zaradi tega večinoma ni nerealen. Nasprotno imajo v splošnem relativno dobro predstavo o tem, kakšna je realna slika/situacija z izjemo za njih občutljivih tem. Takrat se počutijo osebno prizadeti in je zaradi tega njihov pogled bolj subjektiven.

Vsi štirje so našli svoj način izražanja jeze in nezadovoljstva, a drug drugemu iskreno ne prisluhnejo. Vsi bi raje govorili in razlagali kot poslušali. Za poslušanje si ne vzamejo (dovolj) časa.

Za vse člane je značilno bogato čustveno izražanje, le da lastna doživljanja in čustven svet razkrijejo le redkim (ali nikomur). Med seboj si prikrivajo prave obraze in ne izrazijo resničnih občutkov (ali pa od drugih članov ne dobijo priložnosti za to). Čeprav so vsi člani večinoma osebnostno močni, se na čustvenem področju manj ali celo nesamozavestni in zadržani. Vsak zase bi potreboval nekaj časa, da bi začel čutiti sebe in svoje pravo doživljanje (tisto, kar se skriva za obrambami in strahom). Eva in Ana ne nosita maske, se ne pretvarjata, sta takšni kot sta, vsaka zase posebni; sta pa razvili nekatere močne obrambe, ki jima po eni strani nudijo orodje za preživetje v družini in družbi, a ju hkrati ovirajo do bolj polnega in plodnega življenja.

Predvsem pri puncah je prisoten moralni princip, veliko jim pomeni poštenost in iskrenost. Ko zagovarjajo te vrednote, se znajo spustiti v prepirljive debate. Zavračajo neetične taktike. Poleg tega pričakujejo upoštevanje dogovorov z nasprotnikove strani. Luka jih s tega vidika morda ne razume vedno. Ko gre kaj narobe, punce iščejo razloge za pomanjkljivo izvrševanje načrta. Razloge iščejo v sebi in drugih.

Vse tri osebe ženskega spola (predvsem Katja, tudi Ana) čutijo nelagodje in strah pred prihodnostjo. Možna je tudi prisotnost nemira pred očetom in/ali drugimi moškimi osebami. Nobena se v svojem telesu ne počuti odlično/dobro (še posebej Katja in Ana).

Za vse člane je značilna varčnost. Vsi so dobri v organizaciji, še posebej dokler niso osebno vpleteni v dogajanje. S tega vidika je bolj primerna organizacija stvari kot ljudi. Znajo biti praktični. Sposobnost prevzemanja rizika ni pri nikomer močno prisotna. Vsi so ustvarjalni in kreativni (najbolj Katja), zato znajo probleme in izzive rešiti tudi na drugačen, netipičen način. Za Katjo in Luko, tudi za Ano velja, da imajo dober/odličen smisel za ritem (glasba, ples idr.).

Za Katjo je značilna želja po prevzemanju odgovornosti, Eva ji pri tem sledi. Nerešene probleme drugih jemlje kot lastne. Katja sicer posluša predloge drugih, a ponavadi naredi po svoje. Ima željo po vodenju. Ni sprejela pasivne ženske vloge, ki posluša moža, samoumevno ji je, da izrazi svoje mnenje. V vlogi tipične gospodinje se ne prepozna, tudi princip ženskosti je nekoliko v ozadju. Njen pristop ni pristen. Rada ima kontrolo nad stvarmi in ljudmi, tako kot ostali člani želi, da je po njeno. V družini ima močno, celo odločilno vlogo. S svojim pristopom je prodorna. Zdi se, kot da ima vse niti v rokah. Zaradi prevzema glavne vloge v družini, bi verjetno določene (pozitivne) osebnostne spremembe pri Katji bistveno vplivale tudi na spremembe pri drugih družinskih članih v smislu boljšega družinskega razpoloženja in atmosfere. Drugi člani niso tako močni in vplivni, da bi s svojim osebnostnim razvojem in spremembami vplivali na manjšo konfliktnost in boljše razumevanje v družini.

V odnosu s Katjo mora biti partner potrpežljiv in paziti na pravilno rabo besed in dejanj. Katja se skriva pod moževim priimkom, ki jo utesnjuje in ji ne omogoča, da bi izrazila svoje prave vrline. Izgubljeno bitko vrača z enakim – s svojim vedenjem utesnjuje moža. Na koncu se oba počutita utesnjeno in si ne nudita priložnosti za izboljšanje položaja in bolj iskren odnos.

Luka zna biti samodiscipliniran in tudi od drugih pričakuje disciplino, vendar ta princip ne prevladuje, pojavi se občasno. Ob večjem čustvenem pritisku se hitreje počuti nelagodno kot punce. Luka v sebi vzdržuje jezo na nasprotni spol, kar je posledica razočaranja v preteklosti. Meni, da so vse ženske enake in nima večjega zaupanja do njih. Zaradi močnega karakterja drugih članov se je umaknil vase. Punce ga utesnjujejo, zato jih lahko »krivi« za zmanjšano izražanje svojih idej in potencialov. Ima dober smisel za humor, ki mu pomaga pri navezovanju stikov in ohranjanju bolj veselega (predvsem manj resnega) razpoloženja v družini. Na splošno se dobro počuti v svojem telesu.

Dinamika družine je pestra, saj so vsi štirje člani močne samostojne in samosvoje osebnosti z različnimi pogledi in praksami. Kombinacija karakterjev nakazuje na kar nekaj (stalno prisotnih) konfliktov. Zaradi nepopustljivega vztrajanja pri svojem se nesoglasja ne poležejo (hitro) in ne razrešijo, kar članom jemlje veliko energije in povzroča nezadovoljstvo. Vsi člani družine so aktivni, dinamični in usmerjeni k ljudem. V splošnem so pozitivno usmerjeni in dovolj vztrajni, da se spopadajo z vsakodnevnimi izzivi.

Ni komentarjev »

Komentarjev še ni.

RSS tok za komentarje tega prispevka. TrackBack URI

Komentiraj!