Vedno boljše =)

19/06/2011

Osebna grafološka analiza na osnovi primerjave dveh obdobij

Vloženo v: Grafologija — Vedno boljse @ 22:20

Primerjalna analiza za izhodišče jemlje dve pisavi iste osebe. Prvi vzorec je bil napisan leta 2001, ko je bila oseba stara 22 let, drugi leta 2011, ko je bila oseba stara 32 let. Podpis je na voljo le pri drugem vzorcu. Morebitne podobnosti s kakšno poznano osebo so zgolj naključje.

Za osebo je v obeh obdobjih značilna individualna osebnost, ki izraža dobršno mero neodvisnosti in odstopanja od splošnih družbeno naučenih pravil. Zanjo ni značilno golo posnemanje, ampak nekaj samosvojega in izvirnega, kar jo naredi drugačno in posebno v množici drugih. V desetih letih se je oseba osebnostno zelo spremenila – večinoma se je rešila obrambnega vedenja in močno prisotnega strahu ter nelagodja, ki jo je obdajal z vseh strani.

Ključna razlika med pisavama je urejenost pisave. Pisava iz leta 2001 kaže na velik strah in negotovost, na prisotno zakrčenost osebe. Pri 22 letih oseba ni izražala pozitivnega odnosa do sebe in okolice. Njeno življenje ni bilo urejeno, počutje in razpoloženje je neprestano nihalo. Bila je zelo nezaupljiva do sebe in drugih ljudi, vase ni verjela. Bila je potrta in žalostna, pojenjala ji je življenjska energija. Svoje nelagodje je med drugim izražala preko kratkotrajne, a sunkovite jeze z močno prisotnimi elementi sarkazma. Takratno doživljanje odnosov in situacij je bilo izrazito subjektivno. Večkrat je »namenoma« prizadela tako sebe kot druge. Hkrati je bila oseba še zelo trmasta, tako da je verjetno večkrat vztrajala v slabem počutju in pristranskem pogledu. Potencial dobrih in kreativnih idej se je spreobrnil v vir slabih (še vedno lahko ustvarjalnih) misli o sebi. V tem obdobju je oseba kazala močno nenaklonjenost do oseb nasprotnega spola. Bila je zelo nepotrpežljiva, težko je ostala mirna in brez vidnega znaka prenašala njej neljubo situacijo.

Danes je oseba polna energije in izraža optimizem, ki zna biti na trenutke celo pretiran. Pisava (s tem tudi oseba) je urejena, harmonična ter na poseben način igriva in elegantna. Njena energija je močna in prodorna, a hkrati lahkotna in sproščena. Razpoloženje ne niha, ampak je stabilno. Sebi zaupa in se ima rada. Večkrat si vzame čas za premislek in čas zase, kar je ena od pridobitev izpred desetih let (ni več neučakanosti). Njeno mišljenje je danes objektivno in kritično ter vključuje občutek za odgovornost. Redkokdaj se razjezi, reševanje konfliktov in sklepanje kompromisov je bolj konstruktivno. Okolico in druge ljudi veliko bolj spoštuje. Oseba sicer živi v sedanjosti, a jo zanaša v sanje in svet filozofije in religije. Brez večjega napora izraža in uresničuje svoje potenciale in sposobnosti. Dodatno se ji je razvila sposobnost za ritem, ples in/ali glasbo. Na tem področju zelo uživa. Pri 32 letih oseba veliko bolj učinkovito dosega cilje. Zasleduje jih dosledno, s primerno stopnjo prilagajanja, zaradi katere ne odstopi od svoje ideje in ne škoduje drugemu.

V preteklosti se je oseba zelo opirala na razum, danes pa veliko bolj prisluhne intuiciji. Smisel za logiko in razumsko ocenjevanje je še vedno prisotno, kar osebi (med drugim) »pomaga«, da je v stiku z realnostjo. Njeno mišljenje je v osnovi ostalo enako – hitro in vsestransko, preko katerega je sposobna zajeti in še hitreje selekcionirati veliko informacij. V spominu zadrži le najnujnejše, danes si zapomni tudi nekatere manj pomembne informacije, predvsem kar je povezano s čustvi. Miselna jasnost je danes veliko bolj prisotna. V preteklosti je bila pri ocenjevanju situacij bolj osebno vpeta. Danes na stvari gleda bolj objektivno in realno, bolj z distance, pravzaprav je že pretirano objektivna. Takšna objektivnost je lahko za druge moteča, saj jo razumejo kot kritiko. Sarkazem iz preteklosti je še vedno nekoliko prisoten, podpirati ga je začela pretirana kritičnost. Pred desetimi leti te miselne jasnosti ni bilo – oseba je imela veliko interesov, a premalo časa za realizacijo vsega. Zaradi različne usmerjenosti in želje po udejstvovanju je imela občutek zmedenosti. Danes oseba ve, kateri so njeni interesi in kaj si želi.

V obeh obdobjih oseba kaže veliko usmerjenost v okolico. V preteklosti je bila oseba zelo družabna, veliko ji je pomenilo, da je bila obdana z ljudmi. Njena želja po vpletenosti v medosebne odnose in obkroženosti z ljudmi je bila velika. Navezovanje stikov ji je šlo dobro od rok. Odprtost in komunikativnost je nihala glede na njeno razpoloženje, prisotnost različnih ljudi in situacijo. Brez bližine drugih je imela lahko težave z delovno učinkovitostjo. Delo v skupini še danes vsaj nekoliko povečuje njeno produktivnost in zadovoljstvo. Danes je oseba še vedno komunikativna in zainteresirana za okolico in ljudi, a nima več tako velike želje po vpletenosti v medosebne odnose in želje po velikem številu prijateljstev. Do ljudi je vzpostavila relativno močno distanco, ki se opazi predvsem takrat, ko oseba potrebuje določeno količino miru in tišine. Oseba se bolj kot v preteklosti boji fizičnega in intimnega kontakta s sočlovekom. Če se ji kdo preveč približa, postane bolj zadržana. Postala je bolj samotarski tip človeka, ki v sebi še vedno goji in uresničuje zanimanje za stvari okoli sebe. Verjetno se oseba sooča z ambivalentnim konfliktom med željo po družabnosti in željo po samoti. Prihaja tudi do konflikta zaradi močne želje po komunikaciji z ljudmi, saj oseba pristne komunikacije zaradi distance do ljudi, majhnega spektra interesov in objektivne kritičnosti ni deležna v tolikšni meri kot si želi. Z leti je nenaklonjenost do moških oseb splahnela. Oseba je močno pridobila na humorju in sproščenosti, ki se prepleta z vsemi področji njenega življenja. Pridobila je na spontanosti, zelo je upadla čustvena in duševna napetost. Tisto, kar jo danes utesnjuje, je predvsem moralno etični vidik in njen pogled na življenje.

Pred desetimi leti je oseba želela imeti kontrolo nad stvarmi, vendar ji ni uspelo obdržati kontrole nad seboj in svojim spreminjajočim se razpoloženjem. Danes pisava izraža, da je oseba vzela življenje v svoje roke in je ona tista, ki ga usmerja (ne več toliko številne obrambe in podzavestne težnje). Oseba je postala bolj odločna in ne dopusti, da bi drugi oz. zunanje delovanje preveč vplivalo nanjo. Je zanesljiva in stabilna oseba, z jasno postavljenimi cilji. Ne pusti se preračunljivim dejanjem in nenadnim čustvenim stanjem. Red in disciplina sta ji postali veliko bolj pomembni. Dobra organiziranost jo vodi do bolj usklajenega osebnega življenja in lažjega delovanja v poslovnem svetu. Njeno obnašanje ne izstopa, saj ji pravil družbe ni več tako težko sprejeti. Odlikuje jo občutek za dolžnost, le redko ravno neodgovorno. Odlikuje jo spoštovanje dogovorov. Čustveno in telesno je danes veliko bolj vzdržljiva in manj ranljiva. Čeprav rada uživa, ji ni težko opraviti tudi stvari, ki ji na prvi pogled ne prinašajo (velikega) ugodja in zadovoljstva. Ni je potrebno priganjati k delu, saj je samodisciplinirana.

Oseba je z leti postala veliko bolj samozavestna, okrepila se ji je osebna integriteta. V preteklosti je njena potreba po svobodi nihala, danes je le ta stabilna – oseba potrebuje kar nekaj prostora za delovanje tako na fizični kot mentalni ravni. V različnih situacijah si izbori potrebno svobodo in si vzame, kar ji življenje ponuja. Kljub spontanosti oseba ve kaj dela in premišljeno nadzoruje svoje življenje.

Poklicne možnosti 2011

Na osnovi nekaterih ključnih osebnostnih lastnosti sem nanizala nekatera (glavna) področja, kjer bi bila oseba lahko poklicno uspešna. Ker obstaja veliko poklicnih področij, verjamem, da nisem zaobjela vseh možnosti. Opis in primeri so orientacijske narave, ki osebi lahko služi kot vodilo k nadaljnjemu razmisleku.

Oseba ima odlične sposobnosti za organizacijo in koordinacijo, pa tudi za oblikovanje ter ritem, ples in/ali glasbo. Teži k kvaliteti, stvari rada dobro opravi. Morda bi se odlično izkazala kot oblikovalka notranjega designa ali organizatorka svečanih prireditev.
Primerna je za poučevanje, kjer do izraza prideta njena mehkoba in strogost hkrati. Je natančna, zahtevna, pričakuje disciplino in red, a učence spodbuja in jih optimistično motivira. Od učencev zahteva kvaliteto.
Oseba ima potencial za različne vrste svetovanj, vendar ne na osebnem področju. Do ljudi različnih praks ni tako tolerantna, ovirala bi jo tudi velika kritičnost. Poklicno ali trgovsko svetovanje bi ji bolj ležalo.
Ostro oko, ki prevzema celotno osebnost, lahko oseba uporabi v svoj prid pri pisanju kritik, predvsem dogodkov, ki so povezani s kulturo (glasba, ples, film, umetnost, umetnostni šport, prireditve …).
Glede na osebnostne lastnosti bi lahko opravljala veliko različnih del, vendar se pojavi problem, ker oseba trenutno ne kaže velikega interesa po učenju in preizkušanju (novih) stvari. Izkoristi lahko vsa znanja (in sposobnosti), ki jih ima, in jih ponudi na trgu (delavnice, poučevanje, svetovanje, storitve …).


Lastnost / Oseba

2001

2011

Samoniklost

4

4

Ritem : takt

60% : 40%

30% : 70%

Hitrost : počasnost

65%

80%

Zveznost : preslednost

80%

70%

Popisan list : belina

70% : 30%

45% : 55%

Samozavest

Ni podpisa

85%

Osebna integriteta 3013

55%

90%

Podpis

Ni podpisa

Enak stil kot tekst, pridobitniška kljukica, preslednsot, samo ime

Osebni zaimek I

/

1,5 x sr.c. (primeren gled na celotno pisavo), valovi zgoraj, mehak zavoj spodaj

Horizontalni presledek

34

(28 – 40)

36,5

Velikost pisave sr.c.

2,5 mm

(1 – 3 mm)

3 mm

Velikost zg.c. v razmerju do sr.c.

1 do 1,5 x sr.c.

(0,75) 1,5 x sr.c.

Velikost sp.c. v razmerju do sr.c.

2 do 3 x sr.c.

1,5 x sr.c.

Širina sp.c.

1 : 1

1 : 1

Obrambe

Trma (t, d šotor) 50%

Menjajoča širina ovalov 50%

Koti v ovalih 50%

Poteze po isti poti 40%

Široki presledki med besedami in vrsticami 100 (+ širok horizontalen presledek)

Trma 50%

Strahovi

Popisan list 70%

Prepletene vrstice 90%

-

Presledki med črkami

Uravnoteženi 60%

Brez presledka (strah)

Uravnoteženi 85%

Presledki med besedami

Menjajoči, ozki (60%) do široki (40%)

Široki 75%

Presledki med vrsticami

Ozki 90

Široki 100%

Duktus

Srednji

Srednji

Organizacija robov

Levi raven, desni primeren (ni popisan do konca)

Levo izbočen, široki robovi

Pisalna linija

Ravne (80) in valovite (80) vrstice s padajočimi zlogi in besedami

Naraščanje vrstic 100

Harmoničen stil

50%

85%

Prepletenost vrstic

90%

0%

Logika : intuicija

80% : 20%

50% : 50%

Materialna : abstraktna predstava

75% : 45%

50% : 50%

Neodvisno mišljenje

45%

30%

Direktnost

35%

35%

Fluidnost

70%

70%