Vedno boljše =)

19/06/2011

Osebna grafološka analiza na osnovi primerjave dveh obdobij

Vloženo v: Grafologija — Vedno boljse @ 22:20

Primerjalna analiza za izhodišče jemlje dve pisavi iste osebe. Prvi vzorec je bil napisan leta 2001, ko je bila oseba stara 22 let, drugi leta 2011, ko je bila oseba stara 32 let. Podpis je na voljo le pri drugem vzorcu. Morebitne podobnosti s kakšno poznano osebo so zgolj naključje.

Za osebo je v obeh obdobjih značilna individualna osebnost, ki izraža dobršno mero neodvisnosti in odstopanja od splošnih družbeno naučenih pravil. Zanjo ni značilno golo posnemanje, ampak nekaj samosvojega in izvirnega, kar jo naredi drugačno in posebno v množici drugih. V desetih letih se je oseba osebnostno zelo spremenila – večinoma se je rešila obrambnega vedenja in močno prisotnega strahu ter nelagodja, ki jo je obdajal z vseh strani.

Ključna razlika med pisavama je urejenost pisave. Pisava iz leta 2001 kaže na velik strah in negotovost, na prisotno zakrčenost osebe. Pri 22 letih oseba ni izražala pozitivnega odnosa do sebe in okolice. Njeno življenje ni bilo urejeno, počutje in razpoloženje je neprestano nihalo. Bila je zelo nezaupljiva do sebe in drugih ljudi, vase ni verjela. Bila je potrta in žalostna, pojenjala ji je življenjska energija. Svoje nelagodje je med drugim izražala preko kratkotrajne, a sunkovite jeze z močno prisotnimi elementi sarkazma. Takratno doživljanje odnosov in situacij je bilo izrazito subjektivno. Večkrat je »namenoma« prizadela tako sebe kot druge. Hkrati je bila oseba še zelo trmasta, tako da je verjetno večkrat vztrajala v slabem počutju in pristranskem pogledu. Potencial dobrih in kreativnih idej se je spreobrnil v vir slabih (še vedno lahko ustvarjalnih) misli o sebi. V tem obdobju je oseba kazala močno nenaklonjenost do oseb nasprotnega spola. Bila je zelo nepotrpežljiva, težko je ostala mirna in brez vidnega znaka prenašala njej neljubo situacijo.

Danes je oseba polna energije in izraža optimizem, ki zna biti na trenutke celo pretiran. Pisava (s tem tudi oseba) je urejena, harmonična ter na poseben način igriva in elegantna. Njena energija je močna in prodorna, a hkrati lahkotna in sproščena. Razpoloženje ne niha, ampak je stabilno. Sebi zaupa in se ima rada. Večkrat si vzame čas za premislek in čas zase, kar je ena od pridobitev izpred desetih let (ni več neučakanosti). Njeno mišljenje je danes objektivno in kritično ter vključuje občutek za odgovornost. Redkokdaj se razjezi, reševanje konfliktov in sklepanje kompromisov je bolj konstruktivno. Okolico in druge ljudi veliko bolj spoštuje. Oseba sicer živi v sedanjosti, a jo zanaša v sanje in svet filozofije in religije. Brez večjega napora izraža in uresničuje svoje potenciale in sposobnosti. Dodatno se ji je razvila sposobnost za ritem, ples in/ali glasbo. Na tem področju zelo uživa. Pri 32 letih oseba veliko bolj učinkovito dosega cilje. Zasleduje jih dosledno, s primerno stopnjo prilagajanja, zaradi katere ne odstopi od svoje ideje in ne škoduje drugemu.

V preteklosti se je oseba zelo opirala na razum, danes pa veliko bolj prisluhne intuiciji. Smisel za logiko in razumsko ocenjevanje je še vedno prisotno, kar osebi (med drugim) »pomaga«, da je v stiku z realnostjo. Njeno mišljenje je v osnovi ostalo enako – hitro in vsestransko, preko katerega je sposobna zajeti in še hitreje selekcionirati veliko informacij. V spominu zadrži le najnujnejše, danes si zapomni tudi nekatere manj pomembne informacije, predvsem kar je povezano s čustvi. Miselna jasnost je danes veliko bolj prisotna. V preteklosti je bila pri ocenjevanju situacij bolj osebno vpeta. Danes na stvari gleda bolj objektivno in realno, bolj z distance, pravzaprav je že pretirano objektivna. Takšna objektivnost je lahko za druge moteča, saj jo razumejo kot kritiko. Sarkazem iz preteklosti je še vedno nekoliko prisoten, podpirati ga je začela pretirana kritičnost. Pred desetimi leti te miselne jasnosti ni bilo – oseba je imela veliko interesov, a premalo časa za realizacijo vsega. Zaradi različne usmerjenosti in želje po udejstvovanju je imela občutek zmedenosti. Danes oseba ve, kateri so njeni interesi in kaj si želi.

V obeh obdobjih oseba kaže veliko usmerjenost v okolico. V preteklosti je bila oseba zelo družabna, veliko ji je pomenilo, da je bila obdana z ljudmi. Njena želja po vpletenosti v medosebne odnose in obkroženosti z ljudmi je bila velika. Navezovanje stikov ji je šlo dobro od rok. Odprtost in komunikativnost je nihala glede na njeno razpoloženje, prisotnost različnih ljudi in situacijo. Brez bližine drugih je imela lahko težave z delovno učinkovitostjo. Delo v skupini še danes vsaj nekoliko povečuje njeno produktivnost in zadovoljstvo. Danes je oseba še vedno komunikativna in zainteresirana za okolico in ljudi, a nima več tako velike želje po vpletenosti v medosebne odnose in želje po velikem številu prijateljstev. Do ljudi je vzpostavila relativno močno distanco, ki se opazi predvsem takrat, ko oseba potrebuje določeno količino miru in tišine. Oseba se bolj kot v preteklosti boji fizičnega in intimnega kontakta s sočlovekom. Če se ji kdo preveč približa, postane bolj zadržana. Postala je bolj samotarski tip človeka, ki v sebi še vedno goji in uresničuje zanimanje za stvari okoli sebe. Verjetno se oseba sooča z ambivalentnim konfliktom med željo po družabnosti in željo po samoti. Prihaja tudi do konflikta zaradi močne želje po komunikaciji z ljudmi, saj oseba pristne komunikacije zaradi distance do ljudi, majhnega spektra interesov in objektivne kritičnosti ni deležna v tolikšni meri kot si želi. Z leti je nenaklonjenost do moških oseb splahnela. Oseba je močno pridobila na humorju in sproščenosti, ki se prepleta z vsemi področji njenega življenja. Pridobila je na spontanosti, zelo je upadla čustvena in duševna napetost. Tisto, kar jo danes utesnjuje, je predvsem moralno etični vidik in njen pogled na življenje.

Pred desetimi leti je oseba želela imeti kontrolo nad stvarmi, vendar ji ni uspelo obdržati kontrole nad seboj in svojim spreminjajočim se razpoloženjem. Danes pisava izraža, da je oseba vzela življenje v svoje roke in je ona tista, ki ga usmerja (ne več toliko številne obrambe in podzavestne težnje). Oseba je postala bolj odločna in ne dopusti, da bi drugi oz. zunanje delovanje preveč vplivalo nanjo. Je zanesljiva in stabilna oseba, z jasno postavljenimi cilji. Ne pusti se preračunljivim dejanjem in nenadnim čustvenim stanjem. Red in disciplina sta ji postali veliko bolj pomembni. Dobra organiziranost jo vodi do bolj usklajenega osebnega življenja in lažjega delovanja v poslovnem svetu. Njeno obnašanje ne izstopa, saj ji pravil družbe ni več tako težko sprejeti. Odlikuje jo občutek za dolžnost, le redko ravno neodgovorno. Odlikuje jo spoštovanje dogovorov. Čustveno in telesno je danes veliko bolj vzdržljiva in manj ranljiva. Čeprav rada uživa, ji ni težko opraviti tudi stvari, ki ji na prvi pogled ne prinašajo (velikega) ugodja in zadovoljstva. Ni je potrebno priganjati k delu, saj je samodisciplinirana.

Oseba je z leti postala veliko bolj samozavestna, okrepila se ji je osebna integriteta. V preteklosti je njena potreba po svobodi nihala, danes je le ta stabilna – oseba potrebuje kar nekaj prostora za delovanje tako na fizični kot mentalni ravni. V različnih situacijah si izbori potrebno svobodo in si vzame, kar ji življenje ponuja. Kljub spontanosti oseba ve kaj dela in premišljeno nadzoruje svoje življenje.

Poklicne možnosti 2011

Na osnovi nekaterih ključnih osebnostnih lastnosti sem nanizala nekatera (glavna) področja, kjer bi bila oseba lahko poklicno uspešna. Ker obstaja veliko poklicnih področij, verjamem, da nisem zaobjela vseh možnosti. Opis in primeri so orientacijske narave, ki osebi lahko služi kot vodilo k nadaljnjemu razmisleku.

Oseba ima odlične sposobnosti za organizacijo in koordinacijo, pa tudi za oblikovanje ter ritem, ples in/ali glasbo. Teži k kvaliteti, stvari rada dobro opravi. Morda bi se odlično izkazala kot oblikovalka notranjega designa ali organizatorka svečanih prireditev.
Primerna je za poučevanje, kjer do izraza prideta njena mehkoba in strogost hkrati. Je natančna, zahtevna, pričakuje disciplino in red, a učence spodbuja in jih optimistično motivira. Od učencev zahteva kvaliteto.
Oseba ima potencial za različne vrste svetovanj, vendar ne na osebnem področju. Do ljudi različnih praks ni tako tolerantna, ovirala bi jo tudi velika kritičnost. Poklicno ali trgovsko svetovanje bi ji bolj ležalo.
Ostro oko, ki prevzema celotno osebnost, lahko oseba uporabi v svoj prid pri pisanju kritik, predvsem dogodkov, ki so povezani s kulturo (glasba, ples, film, umetnost, umetnostni šport, prireditve …).
Glede na osebnostne lastnosti bi lahko opravljala veliko različnih del, vendar se pojavi problem, ker oseba trenutno ne kaže velikega interesa po učenju in preizkušanju (novih) stvari. Izkoristi lahko vsa znanja (in sposobnosti), ki jih ima, in jih ponudi na trgu (delavnice, poučevanje, svetovanje, storitve …).


Lastnost / Oseba

2001

2011

Samoniklost

4

4

Ritem : takt

60% : 40%

30% : 70%

Hitrost : počasnost

65%

80%

Zveznost : preslednost

80%

70%

Popisan list : belina

70% : 30%

45% : 55%

Samozavest

Ni podpisa

85%

Osebna integriteta 3013

55%

90%

Podpis

Ni podpisa

Enak stil kot tekst, pridobitniška kljukica, preslednsot, samo ime

Osebni zaimek I

/

1,5 x sr.c. (primeren gled na celotno pisavo), valovi zgoraj, mehak zavoj spodaj

Horizontalni presledek

34

(28 – 40)

36,5

Velikost pisave sr.c.

2,5 mm

(1 – 3 mm)

3 mm

Velikost zg.c. v razmerju do sr.c.

1 do 1,5 x sr.c.

(0,75) 1,5 x sr.c.

Velikost sp.c. v razmerju do sr.c.

2 do 3 x sr.c.

1,5 x sr.c.

Širina sp.c.

1 : 1

1 : 1

Obrambe

Trma (t, d šotor) 50%

Menjajoča širina ovalov 50%

Koti v ovalih 50%

Poteze po isti poti 40%

Široki presledki med besedami in vrsticami 100 (+ širok horizontalen presledek)

Trma 50%

Strahovi

Popisan list 70%

Prepletene vrstice 90%

-

Presledki med črkami

Uravnoteženi 60%

Brez presledka (strah)

Uravnoteženi 85%

Presledki med besedami

Menjajoči, ozki (60%) do široki (40%)

Široki 75%

Presledki med vrsticami

Ozki 90

Široki 100%

Duktus

Srednji

Srednji

Organizacija robov

Levi raven, desni primeren (ni popisan do konca)

Levo izbočen, široki robovi

Pisalna linija

Ravne (80) in valovite (80) vrstice s padajočimi zlogi in besedami

Naraščanje vrstic 100

Harmoničen stil

50%

85%

Prepletenost vrstic

90%

0%

Logika : intuicija

80% : 20%

50% : 50%

Materialna : abstraktna predstava

75% : 45%

50% : 50%

Neodvisno mišljenje

45%

30%

Direktnost

35%

35%

Fluidnost

70%

70%

29/05/2011

Grafološka družinska analiza

Vloženo v: Grafologija — Vedno boljse @ 17:43

Izhodišče za grafološke analizo družinske dinamike je obstoječa družina, kar pomeni, da gre za realni primer grafološke družinske analize. Vsi družinski člani so oddali vzorec pisave ter najprej dobili osebno grafološko analizo. Kasneje so se strinjali še z analizo družinske dinamike. Osebni podatki kot so priimek ter vsa imena so izmišljena, morebitne podobnosti so zgolj naključje.

Podatki in meritve, iz katerih izhaja vsaka grafološka analiza žal niso priloženi. Za marsikoga so ti podatki kot kitajščina, ki brez osnovnega znanja grafologije ne povedo veliko. Za vsemi napisanimi ugotovitvami namreč stojijo številke oz. procentualni deleži. Analiza v tem prispevku torej vklučuje le vsebinski del, ne pa tudi tehničnega. V kolikor koga zanima tovrstno ozadje, naj odda komentar pod prispevkom.

Družinska analiza vključuje pisave štirih članov družine Novak: Luka, Katja, Eva in Ana. Luka in Katja sta poročen par, Eva in Ana sta njuni hčerki. Izhodiščni podatki za analizo so osnovne grafološke meritve ter dominantne lastnosti, ugotovljene rezultate primerjamo tudi z osebno analizo. Analiza je po želji lahko še bolj poglobljena.

- – -

Za vse štiri družinske člane velja, da so individualne osebnosti, ki izražajo določeno mero neodvisnosti in odstopanja od splošnih družbeno naučenih pravil. Zanje ni značilno golo posnemanje, ampak nekaj samosvojega, ki vsakega naredi drugačnega in posebnega.

Razmerje med življenjsko neposrednostjo in razumsko kontrolo je pri vseh večinoma uravnoteženo. Na različne načine se pri vseh kaže večji poudarek na razumski kontroli, kar pomeni, da bolj delujejo pod vplivom lastne kontrole, svoj življenjski ritem oz. tok življenja pa zavirajo z razumom in logiko. Intuicija večinoma ne pride do izraza, srednje je prisotna pri Katji.

Za vse veljajo oznake kot so pridnost, prizadevnost, hitrost, marljivost, vztrajnost. Zmorejo opraviti relativno veliko nalog, sposobni so večjega napora in večje količine dela. Tudi od drugih pričakujejo, da bodo učinkoviti in hitri. Vsi so aktivni in vztrajni (vsak na svoj način), redko si privoščijo oddih. Relaksacije in sproščenega uživanja ne vidijo kot osebno naložbo. Bolj pomemben je oprijemljiv rezultat.

Katja in Eva najlažje dosegata zastavljene cilje. Večinoma na poti ne naredita veliko ovinkov, prilagodljivi sta ravno toliko, da ju nasprotnik ne uspe vreči iz tira. Z druge strani včasih nista pripravljeni na morebitna odstopanja na zastavljeni poti, kar lahko predstavlja dodaten izziv, vsekakor pa dodaten stres. Eva zdrži veliko obremenitev, pri delu je učinkovita, optimistična in motivirana, a se težje sooča z neprestanim stresom. Katja ji je podobna, le da ima nekoliko manj motivacije, a rahlo več samoiniciativnost, je srednje učinkovita in stres nekoliko lažje prenaša. Tudi Luka ima dobro fizično energijo in vzdržljivost, vsi trije brez problema poprimejo za fizična dela in uspešno opravijo naloge. Imajo tudi več različnih interesov. Vzdržljivost in aktivnost sta za vse tri omenjene člane nekaj samoumevnega, zato težje razumejo bolj pasivne ljudi. Ana je na področju produktivnosti drugačna, saj v osnovi večinoma nima dovolj energije, da bi tako učinkovito dosegala cilje kot preostali družinski člani. Dotok energije ni stabilen, zato se pri Ani menjajo obdobja aktivnosti in nedela. Je vztrajna in odločna, a ji fizično delo ni blizu. Verjetno se izogiba fizičnim aktivnostim, možno je, da premalo pozornosti posveti svojemu telesu. Nima veliko različnih interesov. Večopravilnost pri nikomer ni zelo prisotna, lažje opravljajo eno do dve aktivnost naenkrat. Drugim večinoma ne zaupajo, da bodo delo opravili dovolj kvalitetno, še posebej, če so na posameznem področju samozavestni. Možno je, da zaradi tega sami opravijo dela drugih in da prihaja do konfliktov pri razdelitvi opravil in ocenjevanju uspešnosti. Ana ima nekoliko drugačne standarde kvalitete kot drugi, a je lahko natančna, če se ji to zdi smiselno.

Vsi so večinoma samozavestni in imajo dobro ali celo močno osebno integriteto. Eva in Ana sta na tem področju nekoliko v prednosti, Luka se čuti prikrajšanega, saj osebnostno ni tako trden. Luka in Katja se kažeta kot bolj pogumna in zadovoljna, a je to večkrat le maska, ki jo kažeta okolici, drug drugemu in sebi. Oba ne priznata (vsaj resnično ne), da se v trenutni vlogi ne počutita najboljše. Jezna sta nase in na druge(ga), ker jima ni uspelo ohraniti pravega jaza, postopoma sta pravzaprav prevzemala (nesprejemljive) osebnostne značilnosti drugega partnerja. Ana si želi biti velika in upoštevana, a nima dovolj poguma, da bi to tudi uresničila. Ne ceni se dovolj. Ko je potrebno prevzeti odgovornost, se poskuša izmakniti. Eva ve, kdo je, katere so njene prednosti in slabosti, zato je med člani najbolj zadovoljna sama s seboj, z izjemo močne agresije, ki jo obrača proti sebi. Njena navada je, da podcenjuje sebe in svoje zmožnosti, zato jih ne izrazi v polnosti. Tudi Luka je negotov in ne zmore dati vsega od sebe, saj težko izrazi svoje najboljše sposobnosti ter meni, da se z drugimi pravzaprav ne more kosati. Vsak v družini je razvil obrambno vedenje in strah zaradi česar trenutno ne zmore uresničiti svojih potencialov in sebe v večji meri.

Vsi imajo veliko željo po vpletenosti v medosebne odnose, kar nekaj energije usmerijo v okolje (ne k sebi). Vsi potrebujejo podporo drugih ljudi, saj so tako na splošno bolj uspešni in učinkoviti. Hitro znajo vzpostaviti stik. Radi so obkroženi z ljudmi, še posebej če ob njih čutijo naklonjenost in priznavanje. Ana je nekoliko drugačna od drugih članov. Čeprav si želi družbe, si raje oblikuje ozek krog prijateljev. Zna imeti manjše težave pri vstopanju v intimne odnose, saj ljudem težko zaupa. Lahko bi rekli, da se počuti nekoliko osamljeno sredi družbe. Tudi Luka na splošno manj zaupa ljudem, zato komunikacija z drugimi ni vedno učinkovita. Stike z drugimi omejuje predvsem na tiste, s katerimi se počuti sproščeno. Za Katjo je značilna nepotrpežljivost, zato želi, da je delo opravljeno pravočasno in hitro (ter po njenih merilih).

Vsi člani so močno trmasti, zelo vztrajni in izjemno kritični do napak drugih. Kombinacija pisav kaže, da imajo med seboj relativno veliko konfliktov in napetosti, saj si po eni stran želijo biti v medsebojnem stiku, a se v medosebnih odnosih težko prilagajajo, zelo redko popustijo. Vsak meni, da ima svoj prav in pri tem vztraja dolgo časa. Drug drugemu (neprestano) dokazujejo, kdo ima prav in kdo je naredil napako. Vsi so (na nek način) občutljivi, zato jim je (močno in neprestano) kritiko drugega družinskega člana težko poslušati, (kaj šele sprejeti). Drug drugemu so zrcalo, saj se vsi obnašajo enako oz. zelo podobno. Občasno znata popustiti Luka in Ana, vendar zna biti Ana tudi ljubosumna. Luka se ne postavi zase in ne upa povedati, kako se počuti. Na medsebojne odnose gledajo večinoma razumsko, prave empatije, zaupanja in pristnosti ni prisotne. Vsi ohranjajo trdnost v svojih principih in utečene vzorce, zato ni velikih sprememb. Vztrajnost je v tem primeru negativno vrednotena, saj člani družine vztrajajo v konfliktih in vzpostavljenih odnosih. Raje se vrtijo v neugodnih razmerjih kot da bi se spremenili.

Eva in Luka imata podoben način razmišljanja, le ta je raziskovalno analitičen, pomembni so jima vsi elementi, rada pridobivata nove informacije, četudi v tistem trenutku niso tako pomembne. Katja in Ana razmišljata drugače, vzroki jima niso tako pomembni, hitro selekcionirata elemente, ki za njiju niso pomembni ali interesantni. Glede na različen način razmišljanja lahko pričakujemo določena nesoglasja, podporo in ne/razumevanje med tema dvema skupinama družinskih članov. Na osnovi pisav lahko trdimo, da Luka in Eva ter Katja in Ana večkrat držijo skupaj (v omenjenih parih) ter se bolj razumejo in lažje podpirajo.

Čeprav se vsi opirajo svojih stališč in predstav, njihov pogled zaradi tega večinoma ni nerealen. Nasprotno imajo v splošnem relativno dobro predstavo o tem, kakšna je realna slika/situacija z izjemo za njih občutljivih tem. Takrat se počutijo osebno prizadeti in je zaradi tega njihov pogled bolj subjektiven.

Vsi štirje so našli svoj način izražanja jeze in nezadovoljstva, a drug drugemu iskreno ne prisluhnejo. Vsi bi raje govorili in razlagali kot poslušali. Za poslušanje si ne vzamejo (dovolj) časa.

Za vse člane je značilno bogato čustveno izražanje, le da lastna doživljanja in čustven svet razkrijejo le redkim (ali nikomur). Med seboj si prikrivajo prave obraze in ne izrazijo resničnih občutkov (ali pa od drugih članov ne dobijo priložnosti za to). Čeprav so vsi člani večinoma osebnostno močni, se na čustvenem področju manj ali celo nesamozavestni in zadržani. Vsak zase bi potreboval nekaj časa, da bi začel čutiti sebe in svoje pravo doživljanje (tisto, kar se skriva za obrambami in strahom). Eva in Ana ne nosita maske, se ne pretvarjata, sta takšni kot sta, vsaka zase posebni; sta pa razvili nekatere močne obrambe, ki jima po eni strani nudijo orodje za preživetje v družini in družbi, a ju hkrati ovirajo do bolj polnega in plodnega življenja.

Predvsem pri puncah je prisoten moralni princip, veliko jim pomeni poštenost in iskrenost. Ko zagovarjajo te vrednote, se znajo spustiti v prepirljive debate. Zavračajo neetične taktike. Poleg tega pričakujejo upoštevanje dogovorov z nasprotnikove strani. Luka jih s tega vidika morda ne razume vedno. Ko gre kaj narobe, punce iščejo razloge za pomanjkljivo izvrševanje načrta. Razloge iščejo v sebi in drugih.

Vse tri osebe ženskega spola (predvsem Katja, tudi Ana) čutijo nelagodje in strah pred prihodnostjo. Možna je tudi prisotnost nemira pred očetom in/ali drugimi moškimi osebami. Nobena se v svojem telesu ne počuti odlično/dobro (še posebej Katja in Ana).

Za vse člane je značilna varčnost. Vsi so dobri v organizaciji, še posebej dokler niso osebno vpleteni v dogajanje. S tega vidika je bolj primerna organizacija stvari kot ljudi. Znajo biti praktični. Sposobnost prevzemanja rizika ni pri nikomer močno prisotna. Vsi so ustvarjalni in kreativni (najbolj Katja), zato znajo probleme in izzive rešiti tudi na drugačen, netipičen način. Za Katjo in Luko, tudi za Ano velja, da imajo dober/odličen smisel za ritem (glasba, ples idr.).

Za Katjo je značilna želja po prevzemanju odgovornosti, Eva ji pri tem sledi. Nerešene probleme drugih jemlje kot lastne. Katja sicer posluša predloge drugih, a ponavadi naredi po svoje. Ima željo po vodenju. Ni sprejela pasivne ženske vloge, ki posluša moža, samoumevno ji je, da izrazi svoje mnenje. V vlogi tipične gospodinje se ne prepozna, tudi princip ženskosti je nekoliko v ozadju. Njen pristop ni pristen. Rada ima kontrolo nad stvarmi in ljudmi, tako kot ostali člani želi, da je po njeno. V družini ima močno, celo odločilno vlogo. S svojim pristopom je prodorna. Zdi se, kot da ima vse niti v rokah. Zaradi prevzema glavne vloge v družini, bi verjetno določene (pozitivne) osebnostne spremembe pri Katji bistveno vplivale tudi na spremembe pri drugih družinskih članih v smislu boljšega družinskega razpoloženja in atmosfere. Drugi člani niso tako močni in vplivni, da bi s svojim osebnostnim razvojem in spremembami vplivali na manjšo konfliktnost in boljše razumevanje v družini.

V odnosu s Katjo mora biti partner potrpežljiv in paziti na pravilno rabo besed in dejanj. Katja se skriva pod moževim priimkom, ki jo utesnjuje in ji ne omogoča, da bi izrazila svoje prave vrline. Izgubljeno bitko vrača z enakim – s svojim vedenjem utesnjuje moža. Na koncu se oba počutita utesnjeno in si ne nudita priložnosti za izboljšanje položaja in bolj iskren odnos.

Luka zna biti samodiscipliniran in tudi od drugih pričakuje disciplino, vendar ta princip ne prevladuje, pojavi se občasno. Ob večjem čustvenem pritisku se hitreje počuti nelagodno kot punce. Luka v sebi vzdržuje jezo na nasprotni spol, kar je posledica razočaranja v preteklosti. Meni, da so vse ženske enake in nima večjega zaupanja do njih. Zaradi močnega karakterja drugih članov se je umaknil vase. Punce ga utesnjujejo, zato jih lahko »krivi« za zmanjšano izražanje svojih idej in potencialov. Ima dober smisel za humor, ki mu pomaga pri navezovanju stikov in ohranjanju bolj veselega (predvsem manj resnega) razpoloženja v družini. Na splošno se dobro počuti v svojem telesu.

Dinamika družine je pestra, saj so vsi štirje člani močne samostojne in samosvoje osebnosti z različnimi pogledi in praksami. Kombinacija karakterjev nakazuje na kar nekaj (stalno prisotnih) konfliktov. Zaradi nepopustljivega vztrajanja pri svojem se nesoglasja ne poležejo (hitro) in ne razrešijo, kar članom jemlje veliko energije in povzroča nezadovoljstvo. Vsi člani družine so aktivni, dinamični in usmerjeni k ljudem. V splošnem so pozitivno usmerjeni in dovolj vztrajni, da se spopadajo z vsakodnevnimi izzivi.

04/01/2011

Nepričakovano

Vloženo v: Dogodki,Faks,Grafologija,Okolje,Razno — Vedno boljse @ 13:13

V razmiku nekaj ur sem dobila dva e-maila z razveseljujočo vsebino. Prva novica potrjuje uspešno opravljen prvi letnik grafologije z odlično oceno. Drugo (zaenkrat še neuradno) novico je posredovala profesorica s študija Pedagogike in andragogike ter sporoča, da je bila na natečaju Vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj v okviru Ljudske univerze Ajdovščina projektna naloga naše skupine z naslovom “Naš skupni vrt – Medgeneracijski projekt vrtnarjenja v šolskem prostoru” uvrščena na tretje mesto, pri čemer so razlike med prvimi tremi nalogami zelo majhne.

Zaključna misel: Lep začetek leta s pozitivnimi novicami sovpada s pridnim in angažiranim delom preteklih dni lanskega leta.

Dodatno: Tudi prvi dnevi novega leta na Finskem so bili nadvsem prijetni, zanimivi, polni izkušenj in radosti.

18/07/2009

Dolg dan

Vloženo v: Grafologija,Razmišljanja,Vsakdanje stvari — Vedno boljse @ 22:51

Klub temu da nisem kmalu vstala (ob 9ih) sem današnjo soboto naredila kar nekaj stvari. Naredila sem tiramisu v treh plasteh, da ga bo le dovolj za vse jutrišnje goste, zašila luknjo na pajkicah, da jih bom lahko vzela na kolesarjenje, prebrala Ono na spletu, kosila s starši, opravila nekaj vsakodnevnih malenkosti, popravila dve grafološki analizi in naredila dva načrta za trening pisave. Morda n ezgleda prav veliko, pa vendar mi je grafologija vzela kar nekaj časa, saj sem imela od zadnjega predavanja do pred nekaj dni malo pavze. A z izdelki sem zadovoljna. Ima občutek, da je bil dan dolg in poln.

Zdaj pa želim iti spat, čeprav še nisem zaspana … počasi prihaja dan odhoda na kolesarsko pot/ovanje, tam bo ritem vstajanja malo strožji kot doma. Lahko noč!

24/06/2009

IMAGINE

Vloženo v: Družba,Grafologija,Razmišljanja,Vsakdanje stvari — Vedno boljse @ 11:53

Kaj si želim ali kako si predstavljam sebe v bližnji in daljni prihodnosti?

Sem sociologinja, kaj bom s tem, še ne vem čisto. Sigurno sem pridobila še bolj širok pogled na različna področja kot že po naravi, raziskovanje mi leži, a je dolgotrajno in lahko nima kaj prida učinkov, zanimajo me družebene tematike, vsak dan najdem kakšno in o njej razglabljam, a žal so preveč vpete v politični in pravni sistem, da bi imel trud nekaterih delavcev še večje učinke. Opazovanje družbe in družbenih pojavov mi leži, morda se kdaj k temu vrnem, ali pa se osredotočim na neko področje. Sicer pa moram spisati še diplomo, in se je moram enkrat že resno lotit! (Dobim brco v rit za spodbudo!).

Bom grafologinja, trudim se v tej smeri. Da si dober grafolog,moraš imeti za seboj kar nekaj let prakse, tvoje znanje in izkušnje se večajo le in zgolj preko praktičnega dela – dela analiz, dela s strankami. Morda se najde kakšna priložnost z raziskovalnega vidika, kjer bi lahko grafologijo združila s sociologijo oz. se usmerila na določeno področje. Zanimiv bi bil “poskus” – analize pisav brezdomcev, tistih večjih klatežev, ki jih po Ljubljani vsak dan vidimo, ampak pri analizi poudariš njihove pozitivne vrednosti, ki jih imajo v sebi, negativne, manj ugodne pa zminimaliziraš ali jih sploh ne vključiš. Iščem verjetno placebo efekt – kako s pozitivno spodbudo nekdo pride do boljše podobe, bolj pozitivnega razmišljanja, morda naredi kaj iz sebe in se vzame v roke v tolikšni meri, da ne želi biti več na cesti. To je že eksperiment, ki se tiče ljudi, in je na meji etike, čeprav je usmerjen v pozitivno, dobro (vprašanje, kako bi to dojemal brezdomec). Ampak v mislih ga vseeno obdržim še nekaj časa. Torej veliko moram odnesti od študija, da že zdaj pridobim čim več izkušenj, potem pa s tem želim nadaljevati.

Rada bi bila fotografinja, a je ta želja v tem trenutku še najbolj oddaljena od vseh želja. Ne vem, kako naj se je lotim, da bi jo uresničila. Ker je spet kompleksno področje, ki od fotografa zahteva veliko časa, ne samo na terenu, še več za računalnikom, saj danes neobdelana fotografija sploh več ni primerna za karkoli. Verjetno bom morala ostati pri hobi fotografiji, kaj več me razpoložljivost časa omejuje. Moja idealna podoba pa je, da bi združila grafologijo in fotografijo v službene namene in od tega živela. Pogumno, a?

Kako se vse izteče v resnici, pa čez nekaj časa. Seveda je na površje priplavala tudi želja po družini in otrocih, tudi ta je že kar dozorela, a jo zavestno in razumsko še malo odlašam, prelagam na malo kasnejše obdobje. Kje je potem še kakšno potovanje, ki bi ga sicer s sociologijo in fotografijo (in otroci) super združila. Pa kolesarjenje, kuhanje, branje, druženje, filmi, razno ustvarjanje in izvedba drugih zamisli … Jp, jp … lepo je imeti sanje. A sanje ponavadi tudi uresničim, tako da … življenje je dolgo, vem, da vsega sedaj ne (z)morem, morda mi uspe kasneje. Mislim, da mi od vsega trenutno le fotografije ne bo zneslo razviti do željene stopnje. Ravno ta želja pa je ena največjih. Kaj pa zdaj?

05/06/2009

Samozavest v pisavi

Vloženo v: Grafologija,Razmišljanja — Vedno boljse @ 20:08

Kateri znaki v pisavi kažejo na nizko oz. visoko samozavest posameznika?

En bolj pomembnih elementov samozavesti je posameznikov podpis. Načeloma naj bi bil podpis napisan v enakem stilu kot celoten rokopis posameznika; izjema so tisti, ki se v vsakodnevnem poklicu veliko podpisujejo in svoj podpis skrajšajo, si ga “olajšajo” – tudi to je potrebno vzeti v zakup. Podpis mora biti čitljiv, kazati mora poudarjenost tako pri imenu kot priimku. Še posebej za ženske osebe je pomembno, da uporabljajo tudi svoje ime. Pri neformalnem podpisu (na kartico, v osebno pismo), je morda tudi bolje, da se oseba podpiše z imenom ali uporabi oboje skupaj. Podpis naj bo brez dodatkov, brez rožic, brez okraskov in dodatnih črt/potez, saj to načeloma kaže na olepšavanje samega sebe (okraski) ali izraža druge elemente (npr. želja po pozornosti). Napisan naj bo tudi v isti liniji, lahko se dviga navzgor, saj to pomeni optimizem.Velike začetnice v podpisu in v rokopisu naj bodo velike (višje ali vsaj toliko velike kot višina zgornje cone (črke t, d, k, l, h, f …). Obkrožen podpis ne kaže na samozavest.

Poleg podpisa je pomembno tudi, kako napišemo osebni zaimek I v angleškem ali nemškem jeziku (npr. I am happy ali Ich bin zufrieden). Osebni zaimek naj bo visok (enak kriterij kot pri velikih začetnicah), samozavest predstavlja osebni zaimek I napisan kot črtica, tiskan I.

Velike začetnice, podpis v skladu s tekstom in velikost pisave da podatek o posameznikovi samozavesti, le to pa lahko znižujejo obrame in strahovi, ki so se razvili v posamezniku. Malo drugače, a skoraj enako (o kakšnem področju pa še kaj več) si lahko prebereš tudi v diplomski nalogi Magdalena Metelko – le ta je trenutno redavateljica na zasebni šoli grafologije Global Elite in mi je to znanje (in še kaj drugega ) posredovala na predavanjih.

03/06/2009

Vloženo v: Grafologija,Razmišljanja,Razno — Vedno boljse @ 23:48

Zaspana sem. A malo naučakana, ker želim početi toliko stvari, pa moram spat. Ker sem nenaspana, oči mi lezejo skupaj že kakšno uro, jaz pa še kar vztrajam in gledam v črke, iščem njihove globoke pomene. Grafologija je res zanimiva! Ampak saj vse pride na vrsto, lepo se bojo stvari razporedile. Komaj gledam, očitno ne zmoren niti kakšne pametne misli. Hja, pa drugič. Naj povem, da sem ves dan gledala v črke, pol dneva sedela za računalnikom, ampak vse to zunaj, na svežem zraku, v senci. Super!

Rada sem … rada …              /moram nehati pisati te tri pikce, to verjetno kaže na mojo neodločnost, to pa nočem bit!!!/

12/05/2009

Trening pisave ali grafoterapija

Vloženo v: Grafologija,Razmišljanja — Vedno boljse @ 23:02

Razlaga zakaj trening pisave deluje:

»Ko človek piše z roko po papirju, se tam odraža vsa njegova osebnost in čustva. Impulzi se iz možgan preko roke zapisujejo na papir in puščajo pisni dokaz o trenutnem stanju osebe. Znanstveniki nemške univerze so ugotovili, da je možen tudi obraten proces. Da kadar pišemo na določen način (ki ga do sedaj nismo uporabljali), roka pošlje impulze nazaj v možgane in po 40 dneh se vsidrajo v podzavest in omogočajo osebi, da živi po novih načelih, da se počuti drugače, da so njena čustva drugačna« (Magdalena).

Kako potega trening oz. terapija?

Izhajamo iz pisave posameznika, kjer grafolog in posameznik ugotovita, kaj bi bilo smiselno pri osebi spremeniti za dosego določenega cilja. Pri nekaterih osebah določene lastnosti izstopajo in vemo, da jih pri delovanju ovirajo za lastno/osebno realizacijo svojih potencialov. Začnemo z majhnimi potezami in nato nadaljujemo.

Trening poteka zelo disciplinirano. Oseba mora pisati trikrat na dan vsaj 30 dni, boljše če vaje izvaja 40 dni brez prekinitve. Oseba piše na brezčrten list (najboljše kar v zvezek), vsakič napiše datum in uro ter dopiše pripombe o svojem počutju, zdravilih, ki jih jemlje, posebnih dogodkih ali okoliščinah, če se dogaja kaj posebnega. Iz tega sklepamo na določene znake v pisavi tistega dne. Oseba beleži tudi občutke, ki jih doživlja v času treninga.

Trening pisave je sestavljen za vsako osebo posebej, pri čemer je fajn, da oseba pri oblikovanju programa sodeluje. Popravimo nekatere elemente pisave (robovi, kakšna črka, vrstice …). Trening naj vsebuje tudi pozitivni stavek, ki je prilagojen osebi in si ga izbere tako, da ji ustreza. Če oseba sčasoma najde novi, boljši stavek (ki ji bolj odgovarja, bolj pisan na kožo) ga lahko tekom treninga zamenja. Pod stavki (npr. tretjina lista oseba popiše s pozitivnimi stavki, en za drugim) se oseba podpiše (kot potrditev). Kakšen motivacijski stavek pa še napišem =)

Seveda je terapija lahko naporna, pri posamezniku sproža različne reakcije. Ponavadi se lotevamo zmanjševanja lastnih strahov (in obramb), velikokrat osebe želijo predvsem povečati samozavest. Spreminjanje ene lastnosti verjetno pomeni tudi spreminjanje nekaterih drugih lastnosti, vsekakor pa se oseba začenja spreminjati celostno, na različnih področjih. Tako kot pri drugih terapijah, mora posameznika nadzorovati strokovnjak – grafolog. Brez strokovnega vodenja si lahko oseba prej škoduje kot pomaga, saj so v pisavi že majhne stvari in razlike pomembne in pomenljive.