Vedno boljše =)

24/02/2011

Neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj

Vloženo v: Dogodki,Družba,Faks,Okolje,Razmišljanja — Vedno boljse @ 22:19

Začelo se je davno tega, skoraj leto dni bo minilo. Pri predmetu Obča andragogika smo se skupine študentov soočile z izzivom pisanja in snovanja projekta. Končano projektno nalogo smo kasneje nekatere skupine prijavila na natečaj Vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj, ki ga je organizirala Ljudska univerza Ajdovščina. Komisija je potrebovala kar nekaj časa, da ji je uspelo pregledati nekaj sto strani gradiva vseh prispelih nalog, a nas je kljub temu novica o doseženem tretjem mestu presenetila z začetkom novega leta. Projektna naloga nosi naslov Naš skupni vrt: Medgeneracijski projekt o odgovornem ravnanju z okoljem (Kokanovič, Mahorič, Melkamu, Ploštajner, Tomšič).

Danes je bila na Filozofski fakulteti podelitev nagrad treh najboljšim projektnim naloga natečaja. Hkrati smo predstavili tudi nov zbornik LU Ajdovščina, ki je nastal kot posledica natečaja, saj vključuje vsebino nagrajenih nalog ter nekaj samostojnih prispevkov. Zbornik nosi naslov Neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj: Priročnik za delo v andragoških skupinah.

In to še ni vse. V zborniku je objavljen moj prvi strokovni članek z naslovom Mednarodno prostovoljstvo: Preko priložnosti za izkustveno učenje do uresničevanja trajnostnega razvoja. Sodelovanje pri natečaju mi je torej še nekoliko bolj odprlo vrata, saj sem lahko sodelovala tudi s samostojnim prispevkom. Ob spodbudi Nives Ličen, profesorice na oddelku Pedagogike in andragogike je bilo vse skupaj še toliko lažje.

S spodnjimi besedami sem nastali zbornik predstavila zbrani publiki.

Konglomerat.  Je kamnina, sestavljena iz zaobljenih kosov starejših kamnin, zlepljenih med seboj z vezivom. Tudi zbornik z naslovom »Neformalno izobraževanje in trajnostni razvoj« z lahkoto poimenujemo konglomerat, seveda v prenesenem pomenu. Pred nami je skupek osmih prispevkov različnih avtorjev in raznolikih tem. V njem svoje misli in ideje z nami delijo študenti, praktiki, učitelji in raziskovalci, mladi in nekoliko starejši ter hkrati družboslovci, humanisti in naravoslovci. Čeprav vsak prispevek predstavlja samostojno celoto, so med seboj le ti zlepljeni z vezivom podobnih zamisli. Povezuje jih namreč misel o medsebojnem sodelovanju vseh ljudi z namenom doseganja tudi etičnih in dolgoročnih učinkov trajnostnega razvoja.

Trajnostni razvoj. Vsekakor gre za besedno zvezo, na katero pogosto naletimo. Morda do nje čutimo rahel odpor, ker je tako vseprisotna. Ker veliko obljublja, a malo pokaže. Ker je potrebno veliko volje ter entuziazma, pa še učinek ni takoj viden. Ker ločevanje odpadkov enostavno ni dovolj, a si tega ne upamo priznati. Ste tudi vi v otroštvu čutili odpor do določene vrste hrane ali športne aktivnosti, zdaj pa je to vaša najljubša jed ali hobi? Tako bo tudi s trajnostnim razvojem. Po fazi nezanimanja zanj ga bomo vsi vzljubili. Nekateri smo ga že.

Trajnostni razvoj in konglomerat. Le kaj ju povezuje? Po prvem premisleku bi dejali pestrost. In ni naključje, da je tudi zbornik pred vami pester in raznolik.  Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del nas navdušuje z zanimivimi razmišljanji o trajnostnem razvoju, drugi del pa nas prevzame s projektnimi nalogami, ki so bile danes nagrajene. Zbornik je namenjen predvsem študentom kot podpora pri njihovem študijskem delu in izdelavi seminarjev.

Študentje in drugi zbrani, če vam ločevanje odpadkov ne gre od rok, lahko k trajnostnemu konglomeratu naših življenj prispevate na vsaj en način. Moč je v medsebojnem konstruktivnem sodelovanju, ki se na kakršen koli način zavzema za sprejemanje vseh kultur, solidarnost med generacijami ter etične in iskrene medosebne odnose. Prispevajmo in sodelujmo tukaj in zdaj. Na faksu ali v službi, doma ali v tujini, v bližnjem društvu ali v partnerskem odnosu. Rezultat je trajnostno zanesljiv, saj bomo na raznovrstne načine skupaj povezani v konglomerat spremenjene družbe.

20/02/2011

Odličen oglas

Vloženo v: Družba,Okolje — Vedno boljse @ 12:04

11/01/2011

poKLON: javna ponovoletna izmenjava bednih daril

Vloženo v: Dogodki,Družba,Okolje — Vedno boljse @ 10:06

SMETUMET vabi na poklon oz. izmenjavo daril, ki jih pravzaprav ne potrebujemo (morda jih potrebuje nekdo drug ali pa so mu enostavno všeč):

torek, 11. januar 2011, od 17 do 19h, Smetumet Zibka, Celovška 53, Ljubljana

Koliko daril smo poklonili in koliko smo jih poklonirali? Koliko brezosebnih kloniranih daril so vsilili tebi in ne veš, kaj in kam z njimi?

Naredi kupček vseh nepotrebnih darov, naloži v cekar, prinesi v Zibko, položi med ostale eksponate in poišči kaj koristnega med njimi. Med druženjem in izmenjavo dobrin bomo rekli kakšno o prazničnih navadah, o smislu, simboliki, izvoru in našem osebnem dojemanju obdarovanja.

Za nami je čas, ki je postal norma, trend, zapoved, nuja, obveznost …
Spodobi se, primerno je, pričakuje se …

da nekaj daš, kupiš, prineseš, zaviješ, pošlješ, dostaviš …
v ožjem družinskem, prijateljskem, poslovnem, kolegialnem vse širšem krogu osebkov …
vsaj nekaj malega, drobna pozornost, lahko čisto poceni (in nepotrebno) …
samo da je, da se sveti, da je v vrečki, sveže potiskanem papirju ali celofančku, s pentljo, trakom ali nalepljenimi zvezdicami, napršenim snegom, bleščicami …
da je odkljukan seznam …
Takemu darilu se sme reči: “Ne, hvala!”

04/01/2011

Nepričakovano

Vloženo v: Dogodki,Faks,Grafologija,Okolje,Razno — Vedno boljse @ 13:13

V razmiku nekaj ur sem dobila dva e-maila z razveseljujočo vsebino. Prva novica potrjuje uspešno opravljen prvi letnik grafologije z odlično oceno. Drugo (zaenkrat še neuradno) novico je posredovala profesorica s študija Pedagogike in andragogike ter sporoča, da je bila na natečaju Vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj v okviru Ljudske univerze Ajdovščina projektna naloga naše skupine z naslovom “Naš skupni vrt – Medgeneracijski projekt vrtnarjenja v šolskem prostoru” uvrščena na tretje mesto, pri čemer so razlike med prvimi tremi nalogami zelo majhne.

Zaključna misel: Lep začetek leta s pozitivnimi novicami sovpada s pridnim in angažiranim delom preteklih dni lanskega leta.

Dodatno: Tudi prvi dnevi novega leta na Finskem so bili nadvsem prijetni, zanimivi, polni izkušenj in radosti.

27/07/2010

120 evrov odločno preveč!

Vloženo v: Družba,Kolesarjenje,Okolje — Vedno boljse @ 12:30

Zvezi kolesarjev v Mariboru in Ljubljani sta podali izjavo za javnost, v kateri menita, da je policija prestroga do kolesarjev:

Policijska strogost do kolesarjev se povečuje

V zadnjih dnevih dobivamo veliko pritožb občanov o povečanem policijskem nadzoru nad kolesarskim prometom in visokih kaznih za neupoštevanje cestnoprometnih predpisov. Prav tako je bilo o tej problematiki možno v zadnjem času zaslediti pogostejše poročanje nekaterih slovenskih medijev.

Policija najpogosteje sankcionira vožnjo v nasprotni smeri kolesarske steze, kazen za ta prekršek pa znaša 120 evrov. (Zgolj za primerjavo: odvoz nepravilno parkiranega avtomobila s pajkom znaša denimo v Mariboru 80 evrov). Število podeljenih kazni se je v letošnjem prvem polletju povečalo za več kot 100% v primerjavi z enakim obdobjem lani. (Vir: Dnevnik)

Ker se uporaba koles v enem letu zagotovo ni podvojila, je evidentno, da se policijska strogost do kolesarjev povečuje hitreje kot napreduje rast kolesarskega prometa.

Zdi se nam problematično, da je policija tako rigorozna do uporabnikov koles iz naslednjih razlogov:

-          s tem ne razrešuje osnovnega problemaneurejene kolesarske infrastrukture , ki je za uporabnike povečini nepraktična, nevarna, neudobna in nedostopna, hkrati pa neusklajena in neintegrirana v prometni sistem kot celoto,

-          s tem preprečuje ljudem, da bi pogosteje uporabljali kolo kot najcenejše in najmanj škodljivo prevozno sredstvo ter spodbuja nadaljnjo uporabo avtomobilov,

-          prikriva dejstvo, da so avtomobili največja grožnja naši varnosti, zdravju, okolju in ekonomskemu razvoju,

-          ustvarja ozračje napetosti, nezadovoljstva in razdora med kolesarji in ostalimi udeleženci v prometu.

Popolnoma se zavedamo pomembnosti cestnoprometnih predpisov in njihovega izvajanja, saj so ta garant za varno in udobno vključitev vseh udeležencev v prometu. Niso pa predpisi dovolj, saj je navsezadnje infrastruktura tista, ki pogojuje obnašanje ljudi. In dokler bo infrastruktura kolesarjenje onemogočala, vožnjo z avtomobili pa še bolj spodbujala, bodo kolesarji pogosteje tudi kršilci predpisov, saj bodo v to prisiljeni. Pogoste so namreč situacije, ko kolesarji zavestno naredijo prekršek zaradi svoje varnosti.

Rešitev za omenjene probleme vidimo v tem, da se kolesarski promet začne obravnavati bolj celostno in se ga integrira v prometni sistem na način, da se ga ne krči ali omejuje pod pretvezo varnosti kolesarjev. Vsaj do sedaj se je izkazalo, da so bili strahovi o ogroženosti kolesarjev bolj namenjeni povečanemu udobju vožnje z avtomobili.

Dokazano je dejstvo, da prometna varnost narašča s povečanim številom uporabe koles. Policija tako s svojo strogostjo do kolesarjev, na dolgi rok ne prispeva k dvigu varnosti, ampak zgolj vzdržuje sedanje neurejeno stanje in ga prelaga na nedoločeno prihodnost.

V nadaljevanju podajamo ključne rešitve, ki bi jih v Sloveniji bilo potrebno izvesti, da bi sledili trendom držav z razvito kolesarsko in prometno kulturo. Spodaj so podani predlogi, ki se nanašajo predvsem na način izvedbe in vodenja kolesarskega prometa na različnih tipih prometnih površin, odvisno od okolja, gostote prometa in najvišje dovoljene hitrosti:
-          Izven naselij (do 90km/h)
Kolesarske poti samostojno ali kolesarske steze na pločniku, ki se preuredijo v dvosmerne (po ZVCP so kolesarji in pešci pri tej opciji v legalni situaciji).
-          Mestne vpadnice– štiripasovnice (do 90km/h)
Kolesarska steza na pločniku, ki se na obeh straneh ceste preuredi v dvosmerno (po ZVCP so kolesarji in pešci pri tej opciji v legalni situaciji) ali kolesarski pas na cesti, ki si ga kolesarji delijo z avtobusi.
-          Glavne ceste v naseljih (do 50km/h)
Kolesarski pas na cesti, ločeno od pešcev in nikakor ne na pločniku. V bolj urbanih območjih, kjer je to dopustno, naj se te površine preuredijo v območja umirjenega prometa.
-          Območja umirjenega prometa (do 30km/h)
Kolesarji si cesto enakovredno delijo z avtomobili in imajo na teh površinah prednost. Uvede se poseben znak (talna oznaka) – v ZDA je znan pod imenom »Shared lane marking – Sharrow« in je postavljen na sredino voznega pasu.
-          Cone za pešce (hitrost pešca)
Kolesarji se lahko vozijo samo s hitrostjo pešcev, ki imajo na teh površinah absolutno prednost.

Vsi ti ukrepi so že danes možni v okviru obstoječe zakonodaje. Tudi cena za izvedbo teh ukrepov je minimalna v primerjavi z ukrepi, ki so namenjeni večji pretočnosti avtomobilov. Cena enega krožnega križišča se denimo giblje med 500.000 in 1.000.000 evri.

V preteklosti smo že naleteli na posmeh in ignoranco nekaterih posameznikov, češ, da je mešanje kolesarjev in avtomobilov v Sloveniji nemogoče zaradi naše mentalitete. Ti argumenti so povsem nepreverjeni in zasnovani na strahu, saj so kolesarji na cesti z avtomobili (do 50 km/h) dokazano bolj varni: prej so opazni, njihova dejanja so predvidljiva, ne prihajajo v konflikte s pešci, pravila vožnje so jasno določena.

Od pristojnih institucij, ki se ukvarjajo s prometom pričakujemo, da bodo naše predloge upoštevali z vso potrebno resnostjo in nas po potrebi vključili v konzultacije ter končno uvideli, da se s policijsko represijo ne pride daleč, ampak so potrebne sistematične, celostne in dolgoročne rešitve.

Za novo kulturo mobilnosti in dostopnost vseh!

Slovenska kolesarska mreža

25/06/2010

Odlične ideje eko torbic

Vloženo v: Okolje,Razno — Vedno boljse @ 17:53

Delova revija Ona je skupaj z Mercatorjem razpisala modni natečaj z namenom, da spodbudi mlade oblikovalce k izdelavi torbic, ki bi spodubjale večje sožitje z naravo oz.  ekološko ozaveščenost. V torek je Ona objavila 20 finalistk, ki se bodo potegovale za odkup pravic za izdelavo torbice, tržil naj bi jo Mercator. Dejstvo je, da je vseh 20 predlogov odličnih! Sama sem izmed 20 izbrala 10 fantastičnih torbic, nekatere zaradi obklike in vzorca, druge zaradi ideje same ali barv. Več informacij o natečaju najdeš na spletni strani revije Ona, prispevek se začne na strani 24. Je kakšna všeč tudi tebi? Glas za tebi najbolj simpatično ali pa morda najbolj praktično oddaš na elektronski naslov oninatorba@delo.si (z vsakega elektronskega naslova šteje en glas). Preden se odločiš, si oglej še preostalih 10 predlogov.

Res se navdušena nad izborov in idejami, vejretno je bilo med 194 prispelimi idejami odlična še marsikatera druga. Mislim, da bi se čisto vsaka našla več pripadnic, ki bi si jo kupile. Jaz bi na mestu Mercatorja odkupila pravice za skoraj vse torbice finalnega izbora.

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Glasuj zdaj!

30/05/2010

We are using too much staff

Vloženo v: Družba,Okolje,Razmišljanja — Vedno boljse @ 15:27

Simpatičen prispevek. O  stvareh, o odpadkih, o produkciji, o potrošnji, o ekonomiji, o družbi …
Ni potrebno vsega jemati dobesedno, vsekakor pa se moramo začeti zavedati lastnega položaja v svetu in postati so-odgovorni za stanje, kakršno že je. Nekaj takšnih filmčkov me morda vsaj opomni na nekatere lastne potrošne navade, ki se jih sčasoma morda vedno bolj zavedam, in konec koncev morda začnem razmišljati v smeri, da lahko kot posameznik tudi nekaj naredim in tako postanem manjši, bolj okoljsko zaveden potrošniki.

25/05/2010

To the garden

Vloženo v: Družba,Faks,Okolje — Vedno boljse @ 22:06

Jutri imamo predstavitev projektne naloge z naslovom Naš skupni vrt: medgeneracijsko vrtnarjenje v šolskem prostoru. S kolegicami smo skupaj zasnovale projekt, idejo katerega lepo povzame spodnji video prispevek.

Naprej »